onsdag 14 december 2011

Albuquerque

Källa: http://www.examiner.com/theosophy-in-albuquerque

http://www.examiner.com/theosophy-in-albuquerque


Det finns teosofi i Albuquerque också...

Satyan Nasti Paro Dharma.

George Sieg bekräftar här en del spekulationer i Göteborgs teosofigrupp. Eller rätar ut frågetecken om man så vill:

"The “New Age” movement, deriving from Alice Bailey’s recension of Theosophy, and being elaborated into a fully-fledged spiritual sub-culture in the contemporary world, might also be regarded as a spin-off of “occult religion."

Om New age kommer från Alice Bailey har det såklart sina implikationer på vad New age verkligen är och innebär. Särskilt som New age är en förvanskad och uttunnad variant av Baileys lärosatser. Men visst är new age en ockult religion. Varför tvivla på en av Albuquerques främsta experter på ämnet? Forskare söder om Santa Fe har trots allt rätt ibland.

torsdag 8 december 2011

Storm och peppar.

Två korta fakta:

Peppar är en av de första kryddorna och den var mycket värdefull när den kom. Om du använder den anses den kunna skynda på processer i ditt liv.

Stormar anses i hinduismen vara tecken på att en demon föds. I Martinus Kosmlogi kan stormen anses vara ett tecken på att makroväsendet "slår tillbaka mot" eller skyddar sig från sina mikroväsen. Slå ihop hinduism, Martinus och teosofi och slutsatsen är tydlig: Det är människans felaktiga livsstil som skapar klimatstörningar och oväder. Det finns ingen falsk reklam i världen som kan förändra detta.

Människan borde inrikta sig på en etisk livsföring istället för att maximera kortsiktig vinst.

onsdag 7 december 2011

Martinushypotesen

Martinushypotesen går ut på att Martinus är avataren för vattumannens tidsålder. Att han är profeten som utlovas av Jesus i de fyra evangelierna. Världen får bara en avatar per 2160 år ungefär och i skriften om sin missions födelse antyder Martinus att han skulle vara en avatar. Han kallar sig för "världsåterlösare" som skulle vara det svenska ordet för avatar. Så glöm filmen Avatar av James Cameron. Den är ingenting, ingenting, ingenting jämfört med Martinus. Camerons film är fantasi. Martinus är på riktigt. Han är verkligheten.

Om det skulle vara så här att Martinushypotesen var sann, att Martinus var avataren för Vattumannens tidsålder. Ja, då skulle dagens Martinusvänner vara att jämföras med de första apostlarna och området kring Isafjorden skulle mycket väl kunna bli en egen start; en sorts Vatikanstat. Danmark blir i så fall TVÅ länder; två regimer. Dels det gamla Danmark, dels Isafjordens Vatikanstat med Nyköbing som närmaste större ort.

I all tysthet kan en världsrevolution ha ägt rum bortom medias alla filmkameror och nyfikna fotografer. Det finns fler och större gråstenar än diamanter i denna värld.

Goda Tankar

Det är svårt att göra rätt saker och att sprida goda tankar. En av de viktiga sakerna som jag fått med mig genom undervisningen i Göteborgs teosoficirkel är att du ska sprida goda tankar. Det gjordes ingen stor affär av saken när detta meddelades på Järntorget. Utan det sas mer i förbifarten, som en självklarhet, en vana, något grundläggande. Ofta är det de här "självklara" sakerna som är de främsta att uppöva sin självdisciplin omkring. Det går att stöta och blöta och reflektera över bra länge. Vad är en god tanke? För mig skulle ett kristet Europa med en kristen politik och kristna ledare vara en god tanke. För mig är kristendom en kombination av de tre testamenten. Fast vem skulle hålla med mig om det? Inte många. Det är inte alltid ens de som läst Martinus anser sig vara kristna. De kanske istället hävdar att de är "Martinusvänner" eller anhängare av "saken". Ändå skulle jag vilja säga att grundtanken med Martinus Kosmologi borde vara att förstärka, förbättra och i sina avseenden reformera kristendomen. Tyvärr lär väl Martinus i praktiken bli betraktad mer som i bästa fall en Martin Luther eller en John Calvin. Det finns även skäl att tro att man skulle kunna jämföra honom med Emanuel Swedenborg eller grundaren av Jehovas Vittnen - Charles Russell Taze. Det svåra med goda tankar är att sanningen inte alltid betraktas som god. Den kan vara omtvistad. Det en del upplever som äkta och sant kan andra tycka vara falskt. Det finns en maktkamp angående ords betydelse. Martinus säger ju aldrig rent ut att det han förespråkar är kristendom. Nej, det kallas kosmologi. Ändå skulle slutresultatet bli kristendom om Martinus slog igenom. Då skulle det tredje testamentet vara lika självklar inom kyrkorna som bibeln är i dag. Alla kyrkor - katolska, protestantiska och baptistiska skulle erkänna Martinus som efterträdaren till Jesus Kristus av Nasaret. De skulle se honom som en kunskapsbärare, en stor profet som rätade ut frågetecken och missuppfattningar. Tankar, idéer och kunskap från Martinus skulle även hittas hos mormoner, sjundedagsadventister, metodister och Jehovas Vittnen. Genomslaget skulle vara totalt. Skulle världen bli bättre då? Ja, på många plan skulle den bli det. För slår Martinus igenom i kyrkans värld ska återverkningarna politiskt inte låta vänta på sig. Ett helt nytt och bättre tankeklimat skulle bli verklighet. Mycket av allt det som är fel idag skulle rättas till. På länge sikt skulle det vara oerhörda förändringar när det gällde humanitet, empati och inlevelse. Djuren skulle slippa lidande. Arbetslöshet och fattigdom skulle vara ett minne blott. Naturen skulle inte längre utsättas för några plågor. Andlig forskning skulle vara en självklarhet istället för något tabubelagt. De som känner till det Tredje Testamentet och Martinus småböcker förstår vilket absolut paradis genombrottet för kosmologin skulle innebära! Det skulle vara som att jämföra natt med dag. Glöm all den SKIT som dominerar världen idag. Ljuset från Martinus städar bort den skiten fullständigt. Det är bara så makalöst vilket resultat Martinus goda tankar skulle få om de fick den spridning och den uppmärksamhet de förtjänade. Idag är det tyvärr alldeles för få som anammat kosmologin för att den ska få något genomslag. Det skulle krävas ett par tusen aktiva personer utöver de som finns idag. Sedan skulle verkligt dynamiska effekter bli verklighet.

Så vitt jag vet är den beskrivning som Martinus kommer med om ljusvarelsen svår att förena med något annat än det teosoferna kallar femte invigningen. För vad kan ljusvarelsen vara annat än en Manasha-putra? Den typen av kvalicerad information som Martinus kommer med och som endast finns hos honom och inte finns i vare sig Den hemliga läran 1-2-3 eller Mahatmabreven kommer uppenbarligen från en mycket kvalificerad andlig varelse. Martinus hade förmodligen kontakt med sitt högre jag.

fredag 2 december 2011

Dröm om en av Martinus symboler

För ett tag sedan hade jag en dröm som jag upplevde som en förklaring till några av utvecklingsplanerna i Martinus symbol. Symbolen heter "Kosmiska Utvecklingsbanor" och är symbol 29 i raden. I denna dröm fick jag förklarat för mig symbolerna och några av de djur som gömde sig bakom symbolerna. Tyvärr var det nog inte menat att jag skulle komma ihåg alla detaljer och det mesta försvann direkt efter uppvaknandet. Men jag tror mig minnas att katt, hund och groddjur fanns representerade bland dessa banor. Det är svårt att säga eftersom drömmen visade djurens astrala former och högre jag. Det var alltså inte de djur som vi vanligtvis ser här i den fysiska världen utan djurens utveckling i högre glober. Eftersom min hjärna inte kunde hantera detta försvann allting förutom vissheten av att detta varit en så kallad klardröm eller en kontakt med någon mer ädel del av det högre jaget.

Symbol 29


En mycket sällsynt upplevelse och en av de få jag varit med om. Därmed inte sagt att jag kan garantera att det verkligen var det högre jaget som talade till mig. Inte heller kan jag garantera sanningshalten i dröm-upplevelsen. Men den indikerar att en del av Martinus lära stämmer. Jag har svårt att tro att det inte fanns en komponent av högre verklighet i denna dröm. Detta för att den så starkt har fäst sig i minnet. Den är omöjlig att glömma.