onsdag 7 december 2011

Goda Tankar

Det är svårt att göra rätt saker och att sprida goda tankar. En av de viktiga sakerna som jag fått med mig genom undervisningen i Göteborgs teosoficirkel är att du ska sprida goda tankar. Det gjordes ingen stor affär av saken när detta meddelades på Järntorget. Utan det sas mer i förbifarten, som en självklarhet, en vana, något grundläggande. Ofta är det de här "självklara" sakerna som är de främsta att uppöva sin självdisciplin omkring. Det går att stöta och blöta och reflektera över bra länge. Vad är en god tanke? För mig skulle ett kristet Europa med en kristen politik och kristna ledare vara en god tanke. För mig är kristendom en kombination av de tre testamenten. Fast vem skulle hålla med mig om det? Inte många. Det är inte alltid ens de som läst Martinus anser sig vara kristna. De kanske istället hävdar att de är "Martinusvänner" eller anhängare av "saken". Ändå skulle jag vilja säga att grundtanken med Martinus Kosmologi borde vara att förstärka, förbättra och i sina avseenden reformera kristendomen. Tyvärr lär väl Martinus i praktiken bli betraktad mer som i bästa fall en Martin Luther eller en John Calvin. Det finns även skäl att tro att man skulle kunna jämföra honom med Emanuel Swedenborg eller grundaren av Jehovas Vittnen - Charles Russell Taze. Det svåra med goda tankar är att sanningen inte alltid betraktas som god. Den kan vara omtvistad. Det en del upplever som äkta och sant kan andra tycka vara falskt. Det finns en maktkamp angående ords betydelse. Martinus säger ju aldrig rent ut att det han förespråkar är kristendom. Nej, det kallas kosmologi. Ändå skulle slutresultatet bli kristendom om Martinus slog igenom. Då skulle det tredje testamentet vara lika självklar inom kyrkorna som bibeln är i dag. Alla kyrkor - katolska, protestantiska och baptistiska skulle erkänna Martinus som efterträdaren till Jesus Kristus av Nasaret. De skulle se honom som en kunskapsbärare, en stor profet som rätade ut frågetecken och missuppfattningar. Tankar, idéer och kunskap från Martinus skulle även hittas hos mormoner, sjundedagsadventister, metodister och Jehovas Vittnen. Genomslaget skulle vara totalt. Skulle världen bli bättre då? Ja, på många plan skulle den bli det. För slår Martinus igenom i kyrkans värld ska återverkningarna politiskt inte låta vänta på sig. Ett helt nytt och bättre tankeklimat skulle bli verklighet. Mycket av allt det som är fel idag skulle rättas till. På länge sikt skulle det vara oerhörda förändringar när det gällde humanitet, empati och inlevelse. Djuren skulle slippa lidande. Arbetslöshet och fattigdom skulle vara ett minne blott. Naturen skulle inte längre utsättas för några plågor. Andlig forskning skulle vara en självklarhet istället för något tabubelagt. De som känner till det Tredje Testamentet och Martinus småböcker förstår vilket absolut paradis genombrottet för kosmologin skulle innebära! Det skulle vara som att jämföra natt med dag. Glöm all den SKIT som dominerar världen idag. Ljuset från Martinus städar bort den skiten fullständigt. Det är bara så makalöst vilket resultat Martinus goda tankar skulle få om de fick den spridning och den uppmärksamhet de förtjänade. Idag är det tyvärr alldeles för få som anammat kosmologin för att den ska få något genomslag. Det skulle krävas ett par tusen aktiva personer utöver de som finns idag. Sedan skulle verkligt dynamiska effekter bli verklighet.

Så vitt jag vet är den beskrivning som Martinus kommer med om ljusvarelsen svår att förena med något annat än det teosoferna kallar femte invigningen. För vad kan ljusvarelsen vara annat än en Manasha-putra? Den typen av kvalicerad information som Martinus kommer med och som endast finns hos honom och inte finns i vare sig Den hemliga läran 1-2-3 eller Mahatmabreven kommer uppenbarligen från en mycket kvalificerad andlig varelse. Martinus hade förmodligen kontakt med sitt högre jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar